1. فاطمه رضایی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد , چهارمین کنفرانس ملی غلوم و مهندسی جداسازی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 2. معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , تأثیر محیط کشت بر رشد ریزجلبک های بومی حوضچه تصفیه فاضلاب کارخانه شیر پگاه خراسان جهت تولید بیودیزل , International Conference on Research in Science and Technology , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
 3. محمد سلمانی رحیمی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی , پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
 4. مریم السادات اطیابی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد , پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
 5. منصوره کیالاشکی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک , پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
 6. مرتضی یعقوب زاده شادمهری , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , اثر غلظت اسید لاکتیک روی عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته با گونه خالص شوانلا , پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
 7. معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 8. منصوره کیالاشکی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , ارزیابی پروفایل اسید چرب حاصل از ترانس استریفیکاسیون لیپید ریزجلبک تولید شده از پساب بیولوژیک , پنجمین همایش ملی آب، پساب، و پسماند , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
 9. محمد سلمانی رحیمی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی , ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
 10. مریم السادات اطیابی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب , ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
 11. مرتضی یعقوب زاده شادمهری , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , حداقل اقدامات لازم برای راه اندازی پیل های سوختی میکربی پیوسته با محیط کشت خالص , ششمین همایش علمی تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
 12. مهدیه سبحانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , مقایسه عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته و ناپیوسته در زمان راه اندازی و تاثیر میزان بافر مصرفی در پیل سوختی میکروبی پیوسته , دومین همایش انرژی های نو و پاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
 13. مهدیه سبحانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , بررسی اثر شدت جریان خوراک ورودی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی در یک فرایند پیوسته , چهارمین همایش علمی بیوانرژی (بیوماس و بیوگاز) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 14. حدیثه مهروان فر , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکردپیلهای سوختی میکروبی پیوسته , همایش ملی بیوانرژی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 15. محسن نیاقی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , جمع آوری جلبک به روش شناورسازی در آب اشباع از هوا برای تولید بیودیزل , سومین همایش ملی سوخت انرژِ ی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
 16. آزاده جعفرنژاد , محمود اخوان مهدوی , سمانه فاضلی فارسانی , شناسایی پروتئین های کلیدی در زنجیره انتقال الکترون با استفاده از پارامترهای مرکزیت , چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 17. افسانه معالی تفتی , محمود اخوان مهدوی , پیش بینی و اعتبار سنجی تعامل های پروتئین پروتئین در گلبول های قرمز خون بر اساس زنجیره های جانبی آمینو اسیدی در ساختار اولیه پروتئین , چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 18. سمانه فاضلی فارسانی , محمود اخوان مهدوی , آزاده جعفرنژاد , آنالیز داده های میکرو آرایه mRNA و داده های میکروآرایه microRNA: فرآیند نرمال سازی , چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 19. اتوسا قهرمانی , محمود اخوان مهدوی , اختصاصی کردن ماتریس امتیاز PAM: بررسی ماتریس مربوط به پروتئین های سایتوکروم C , چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 20. معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11 , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
 21. مینو سلطانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
 22. حمیده حمزه زاده مرزونی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , بررسی اثر سرفکتنت روی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلولهای در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
 23. شهربانو حامدی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , اثر محیط کشت تلقیح بر بهره وری لیپید و زیست توده جلبک Chlorella vulgaris , دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 24. شهربانو حامدی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
 25. حمیده حمزه زاده مرزونی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
 26. معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , بررسی اثر منبع نور فلورسنت و LED بر رشد و محتوی لیپید میکروجلبک chlorella vulgaris , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
 27. محمّدعلی غازی آذری , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی , دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
 28. زهرا حیدری , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی , دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
 29. سارا مدنی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , شیرابه های محل دفن زباله: منبعی در دسترس برای تولید جریان الکتریسیته , دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
 30. سمانه فاضلی فارسانی , محمود اخوان مهدوی , مقایسه روش های نرمال سازی و تعیین ژن در داده های میکرو آرایه cDNA , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 31. سمیه خسروی نیا , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی , بررسی ملکولی علل پایین بودن سرعت واکنش در فرآیند گوگرد زدایی بیولوژیکی از دیزل و راه حل‌های مربوطه , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی حمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 32. سارا مدنی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 33. رحمن صادقی بوگر , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی , سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 34. سمانه فاضلی فارسانی , محمود اخوان مهدوی , تکنولوژی ریزآرایه ها در شناسایی پاتوژن های غذایی , همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۰
 35. محمود اخوان مهدوی , ازن در تصفیه آب و پساب , چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۲/۱۸
 36. محمود اخوان مهدوی , حمید مدرس , معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص , دومین کنگره ملی مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۷۵/۱۲/۰۶